Výhody a odlišnosti evropské společnosti oproti běžné akciové společnosti.

Evropská společnost je ve své podstatě akciovou společností, používá stejný princip fungování a v mnohém se řídí místně příslušným právem pro akciové společnosti, národnímu právu jsou pak nadřazena ustanovení Nařízení Rady ES o evropské společnosti.

Za zmínku stojí následující rozdíly od běžné akciové společnosti :

Výhoda : Možnost změny sídla společnosti v rámci EU

Tato možnost je pokládána za jednu z největších výhod SE. Společnost může postupem dle nařízení své sídlo přemístit na území jiného členského státu, což patří mezi její největší výhody. Je tak možné společnost přesunout do státu, který momentálně nabízí lepší právní či daňové podmínky, či se dostat z dosahu působnosti místních orgánů, nebo zkomplikovat možné budoucí kontroly. Je třeba ovšem vzít v úvahu, že tento proces samozřejmě není zcela jednoduchý a je také časově náročný. Sídlo není možné přesunout probíhá-li daňové, soudní či jiné řízení s orgány státní správy. Veškeré spory jsou také místně příslušné k době vzniku smlouvy, sporu či daňové povinnosti.

Výhoda : Stačí pouze 2 osoby jako statutární orgány

( oproti 6ti v běžné akciové společnosti )

Struktura společnosti

Zakladatelé společnosti mohou volit mezi monistickou a dualistickou strukturou společnosti (dualistická forma je forma použitá u klasické české akciové společnosti)

  • v případě monistická struktury je v čele společnosti správní rada v čele s předsedou. Ten může být zároveň generálním ředitelem nebo je generálním ředitelem odlišná osoba mimo správní radu.

  • dualistická struktura je prakticky shodná s pojetím akciové společnosti v českém právu, na rozdíl od běžné akciové společnosti umožňuje, aby byl pouze jeden člen představenstva a pouze jeden člen správní rady. Snižuje se tak náročnost na obsazení statutárních orgánů ( minimální počet statutárních orgánů u běžné akciové společnosti je 6 osob ( 3 členové představenstva a 3 členové dozorčí rady ).

Výhoda : větší mezinárodní prestiž Evropské společnosti

Jednou z výhod evropské společnosti je také to, že zkratka SE je celoevropsky snadno rozlišitelná pro všechny obchodní partnery bez ohledu na jejich rodný jazyk.

Mezi největší evropské společnosti patří  např.: Allianz, BASF, Strabag či Porsche Automobil Holding. V české republice mezi největší patří např. Finep.

Odlišnost : Účast zaměstnanců na řízení společnosti

Pro toho kdo není seznámen detailně s právem evropské společnosti, může vzbuzovat nutnost účasti zaměstnanců na řízení společnosti obavy a tak může být tato odlišnost vnímána jako nevýhoda. Tyto obavy však nejsou oprávněné. Rozsah účasti lze poměrně jednoduše upravit ve stanovách společnosti a v minimálním rozsahu jde pouze o právo na informace poskytnuté na webu společnosti a právo pro zvoleného zástupce zaměstnanců účastnit se na valné hromadě, aniž by však měl právo do jejího průběhu aktivně zasahovat.


Pro ještě jednodušší porovnání uvádíme následující tabulku

Srovnání SE versus A.s.

Evropská společnost

Česká akciová společnost

Minimální počet osob ve statutárních orgánech

2

6*

Minimální výše základního kapitálu

120.000 EUR

2000.000,- Kč

Možnost měnit sídlo a tím i právní a daňové prostředí v rámci EU

Ano

Ne

Akcie na jméno, s tím, že vlastník není uveden v obchodním rejstříku

Ano

Ano

Participace zaměstnanců na řízení společnosti

Ano, ale lze ji výrazně omezit ve stanovách

Ne

* Existuje varianta, kdy jsou potřeba pouze 4 osoby jako statutární orgány, nicméně toto je možné pouze, pokud je jen jeden akcionář a ten musí být zapsán v obchodním rejstříku (není možná anonymita) tato formace se proto většinou nepoužívá

Odmítnutí právní odpovědnosti: Tento web neposkytuje rady právního ani jiného charakteru a neměl by být takto vnímán. Přes naši snahu aby byli poskytované informace a údaje co nejaktuálnější a nejpřesnější, nepřijímáme jakoukoli právní zodpovědnost za jejich obsah. Naše společnost neposkytuje právní služby. Pokud jsou v rámci naší činnosti klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby k jejich nabízení oprávněné, tj. na notáře a advokáty.

TOPlist