Evropská společnost , též   Evropská akciová společnost   neboli   Societas Europaea   (zkratka   SE ) je  akciová společnost  založená evropským právem. Je upravena  nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne 8. října  2001 o statutu evropské společnosti.

Založení evropské společnosti

Evropskou společnost je možné založit pouze následujícími postupy :

  • Fúzí alespoň dvou akciových společností, které podléhají právním předpisům různých členských států EU, tj. mají svá sídla ve dvou různých členských státech EU.

  • Transformací akciové společnosti mající sídlo v členském státě EU, pokud má alespoň dva roky dceřinou společnost sídlící v jiném členském státě EU.

  • Založením dceřinné společnosti jiné evropské společnosti.

  • Založením dceřinné společnosti úpisem akcií   společnostmi, které sídlí ve dvou různých členských státech EU.

Výše uvedené body jsou komplikované, časově náročné

Nejvýhodnějším a nejrychlejším řešením je zakoupení takzvané ready-

made – tedy předzaložené společnosti, která má již splacený základní

kapitál a je připravena k okamžitému zahájení činnosti.

Akční cena ready made společnosti platná do 1.5. : 59.000,- Kč

( běžná cena 89.000,- Kč )

Společnosti z roku 2013    
1Ponterio SE 59.000,- Kč volná
2Aranova SE 59.000,- Kč volná
3Alerona SE 59.000,- Kč volná
Společnosti z roku 2012 Cena Stav
1Panuelo SE 89.000,- Kč volná
Společnosti z roku 2011
Cena
Stav
1Wembley SE 99.000,- Kč volná
2Benoval SE 99.000,- Kč rezervovaná

Požadovanou evropskou společnost si můžete rezervovat na emailu :evropske@firmyihned.cz

Podnikejte ihned s ready made evropskou společností.

ready made evropská společnost Praha, Brno

Odmítnutí právní odpovědnosti: Tento web neposkytuje rady právního ani jiného charakteru a neměl by být takto vnímán. Přes naši snahu aby byli poskytované informace a údaje co nejaktuálnější a nejpřesnější, nepřijímáme jakoukoli právní zodpovědnost za jejich obsah. Naše společnost neposkytuje právní služby. Pokud jsou v rámci naší činnosti klienty vyžadovány právní služby, obracíme se za účelem jejich poskytnutí na osoby k jejich nabízení oprávněné, tj. na notáře a advokáty.

TOPlist